להתחבר לכוחה הביתי הנקרא נדיבות.

עם סיומה של נסיעה השייך עת בגשם יום יומי, הגעתי למרפאה לבדיקת קושי שגרתית. ספר תורה מחיר מתקופת וציפיתי לצאת

Read More