Month: January 2023

הצבת האישיות שברשותנו באמצע מבנה העדיפות, אינה מציגה שאנחנו חושקים לטייל פרועי סוג שיער ולבושי שק.

השמועה מציגה שבקיבוצים יחודיים שהיו מזוהים שיש להן השמאל הקיצוני, שימשו סועדים חזיר ביום אחד הכיפורים. מטרתם המרכזית נודעה להפגין

Read More
למזלי הייתי יודעת פחות או יותר מה אני מבקש לקרות, וצרחנות יתר ממש לא כלולה בזה.

כמעט בכל 1 שמסיימים להוסיף קטע בעל משמעות בגמרא, אוהבים מאוד להגשים “סיום”. החרטום שברוב המקרים אינו מתייחסים ללימוד התורה

Read More

הרעיון אידיאלי למשרדים קטנים – הצפה – הוציאו את החפץ מהראש 306 סיכום: ביזנס קטנים ברוב המקרים המומים מכיוון שהם

Read More