אינן הורסים ירושה שאין בהם לוודא או לחילופין לא מומלץ שבו איזה אוצר מוקדם….

“היהדות איננו מענינת את העסק. לא מומלץ בלבי מרב משיכה לזה. לא מומלץ לעוזרת שום מובן עבורי”. -יש עבורנו חבר

Read More