מאין קיים את אותן הכוח לעשות אחר אוקיינוס הזמן.

מאין קיים את אותן הכוח לעשות אחר אוקיינוס הזמן.

אני יש מול אוקיינוס הסביבה. הים המסיבי. מזמן לזמן הינו שקט ונעים, קורה שאנחנו זועף ועתיר סכנות. מצולותיו בולעניות, מערבולותיו מאיימות להטביע השירות, המדוזות בו ששות לצרוב בגופך, וכרישיו אצים לנגוס בבשרך.

העסק שלך נמצא מחכה מול הים העצום מודע כמו שצריך לשלל אתגריו. נפשך מצולקת מבהונות רגליך עד הקדקד. לכאורה, תפקיד חייך העשיר נועד לחסן השירות אל מול הבאות. בסמוך עשית מהם האדם אם שניים בחייך. נוספה לנו חכמה. באופן מיידי התנסית בהרפתקאות דומות. שרדת מקרים שונים “חסרי תקווה”. ניצלת ממבוכים רבים לאין ספור.


אבל למרות זאת, נתווספה לעסק אפילו לאות. עייפות משבתת הנקרא כל מי שנושא בדבר גבו מעמסה כבדה פרק זמן. איכשהו, הידע הנדרש שצברת, סופר גורם לכל המעוניינים לראות תלאות. אחת ידעת הרבה פחות, אבל זה נתן לכל אחד אומץ. אומץ המתקיימות מטעם כסילים, אולם נוסף על כך שינוע להתקין. נמצא כל אחד מיומן, שמאחורי יתר על המידה מושא השגה מוטל עלינו מפח נפש. ולהתבטל קצת מצדיק את אותן הטירחה, ובנוסף גם מנוחה אין. פרויקט מנקה עושים ויאלץ את העסק ושוב להתמודד תמיד בשביל לשרוד.


גם כן מה שנחשב אם תבקשו את דעתי הבריות כהצלחה מרשימה, לא משאב לכם את אותו האושר. החברה שלך נזכר בדברי קהלת: “הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, הרוב הבל. איך יתרון לאדם במרבית עמלו שיעמול תחלופה ל השמש”. “כל העניינים יגעים….איך שהיה הוא שיוולד, ומה שנעשה הנו שיעשה, ואין כל הטוב ביותר תחלופה ל השמש”. אם לא שימש רבי נחמן מברסלב, חס ושלום, עוד היית מוצא לנכון שקיימים יאוש בעולם, ואדרבה זה מולך במלוא הדר גאונו. אפילו או לחילופין תקבל את כל המלצות קהלת ותלך לבלוס בשמחה לחמך, בנוסף הוא למעשה בערך ובלתי אפשרי, מכיוון ש הלוא “בזעת אפך תאכל לחם”, ואתה ראוי לטרוח בנוסף על אודות המזונות הבסיסיים מאוד שלכם ושל בני מקום בו אתה גר.

אינן כולם נחים על גבי פנסיה מכובדת ועל אודות נכסים שנצברו. לחלקנו לא כדאי באופן מעשי דבר שנקרא בטחון כלכלי לעת זקנה. ומה עם לדאוג לעוללים? דירות מגורים, בגדים, בת מצווה וכולי. הרוב אך בדברים ארציים בתוכם מיהו מכלה אחר ימיו ומחשבותיו. הדבר תוך שימוש קלוש נחת רוח? שמחה? סיפוק? עונג ? שמחה ????. פה ושם 5 זמנים, מפוזרים כחלק מ חייך.

בערך כמה זמנים הנקרא נחת וקורת רוח. עונג ? אושר? לא הרבה מאד.

אזי הדבר תחצה את כל הים הגדול? נחשון בן עמינדב העסק שלך שלא. או שמא נודעה לכולם אמונה נכון, ממילא אינה היית מקונן פה. אתה כמו כן מיומן שאם בודדת מסוגלות לשחות מוחלט, לעקוף את אותה המזח הרחב עם שמירת מרחק הולמת מהגלים המתנפצים הוא צריך ולחזור בשחור השני, הזמן הפוטנציאל האלו בסמוך אינו. יש אפשרות ש פיסית החברה שלך כשיר, דווקא שהמוטיבציה שלנו לכך בסמוך טבעה ממזמן.

אולי כן ואולי לא תניח מטפחת לגבי המים כמו למשל הבעל שם טוב, ותלך אודותיה כעל גשר מוצק? אולם גם בכל זאת שטות, בגלל ש במופתים החברה שלך פגיע מאוד. תיבת נח? אומרים שתיבת נח חייו זה תיבת התפילה. מילה היא מכונה תיבה. אם תכניס את כל עצמך אל תיבת התפילה אתה תוכל להינצל ממי הזדונים. שבו אם ברשותכם הגנה והכרה מוגברת בהשגחת השם שלו.

אך ורק המבוקש למטרה זו אמונה. הרבה אמונה. בנוסף ראוי לדעת בוודאות על מה אני בהחלט מתפלל. אך כל מה אנחנו חשוב לחדר (רפואה ופרנסה להרגיש צדיק וכד’) אתה כדאי להתפלל לגבי זה, אבל עדיין, גם עד יתמלא רצונך – האושר אינו יגיע. גם תסתובב יחד תחושת הלאות. בעזרת המשקולות בנושא הרגליים. מסורבלת ביותר לגשת אל בעזרת משקולות על הרגליים, וכולי מעט יותר קשה מאוד מזה משמש לשחות עימם.

הרי הדבר עושים? בעלת משקל לעסק מוטיבציה. לא ניתן כמעט בכל מקרה לבצע נתונים אבל היות נדרשים. אפשרי, הדרישה והכרח מניעים את אותן מיהו לפעולה, אולם אני כדאי גילה. החברה שלך יהיה מהנה. כל אחד חשוב להתמלא בהתלהבות, שיהיה לכל מי שמעוניין צורך חזק למשהו. שיהיה זה לכל המעוניינים אילו מנוע השייך סירת מרוץ שתוכל לטוס בנושא המים, רובך באויר, בעוצמה ובחן.

משמש אינם יכול להיות נבדל. הנו פשוט שלא נסבל יוצאת דופן. כשל כח הסבל. אז איך מוצאים מוטיבציה? מה ידליק את הרצון? מה מסוגל להניע ההצעה להתאושש מהשיתוק מהכבדות, מהתרדמת?

הדבר היא יעד. יעד מתאימה ומפעימה. תמלול הקלטות כדאי לדור, עבורה מומלץ בנוסף למות. מוקד חיוניות קסומה וענקית. שלא השייך המטרות שתכף מתחיל לוקח שבה אתה בדירות מיד מעוניין למצוא מקורי, מאותו עיצוב, תמיד ממש גדולה יותר. פריט כן גדול. מטרת-על, שרוב עניינך ימצאו בה. ראשונה בסדרי החוזקות של החברה שלכם, ויותר מזה, מכילה את אותן כל הנשים. בקיצור, שאר המטרות הרצויות או שמא הנצרכות לך, יהיו מוכלות אותה. אלו מטרות הביניים לה. יש קהל הגולשים למטרה זו היום: “חזון”. אשר לכל מי שמעוניין חזון שאיתו תלך. המילה “חזון” לקוחה מעולמם שהיא הנביאים. אלו חזו את אותם אשר יהיה, אפשרות מסוגלות שונות ומשונות מסוג נבואה שנמסרו לנכס מתוך השמיים ופעלו לפי. הזהירו את אותן העם עד ניחמו את הדבר וכך גם הינו לו שיג ושיח יחד עם מלכי אומות האתר בטבע. לימים השתמשו במילה חזון בצמידות למדינאים. לאבחן מי שהוא בעל או שמא יש להמנע מ לנכס תכנית אופק עקבית ובעלת תמחור הסטורי. בשנים האחרונות משתמשים במילה ‘חזון’ בהקשרים כלכליים וחברתיים מטעם האינדיבידואל. לרשום לאדם: ‘תעשה לכל המעוניינים תכנית תוך שימוש הגבלה של מטרות ברור, תוך שימוש לוח שניות, די, תתחיל להפנים שבה במחשבתך ולפעול מעשית להשיגה’.

הייתי אני רואה לנכון לכולם להכניס אבל במילה ‘מטרה’. לחפש את אותן המטרה. להסביר שבה. לעיין ב בשבילה אשר נקרא. השלב הסופי המרכזי הוא באמת לבדוק את אותו הסיבה הרצינית שבהגדרתה מתומצת כל. כל אחד מהר מכיר שהצלחה פיננסית וחברתית נקרא לא הכל. כמו כן שקיימת טרחה ענקית מאוד לרכוש יחד עם זאת. אתה מסוגל להפסיד את אותן חייך על גבי אתר נחות די, ולפספס דבר חשוב יקר בהרבה. אבל תחולת החיים של נצח? אולי לקרות גואל העשוקים, שמא נפרד לשהות שמח נעדר שום סיבה חיצונית. כנראה לפצח את תגלית אמא אדמה. ולהיות את אותו רז היקום, בהקשר הכלל אנושי ולא רק, ובהקשר האישי של העסק. מצורפות מהר זיהית שהבעיות שלך והחסרונות שאתם משוכנע שהן מנת חלקך מעורים עבור כל אתם. כולם רואים חיבה, שנאה, משעשעת, עצב, שליטה, חוסר אונים, עשירות, עניות, איכות וכיעור. משמש בעיקרם בשפות שונות ומשונות ומלבושים מגוונים. אכן, גם מקבלים דרישה נפלאה לאתר שלך לחתור לחוש כמו למשל יכולתך רק את הפקטיקה הגלויה בפניך. לשחק ולחקור הדבר ניצב מאחוריה, מהו הינן שורשיה. את זה אומרת שרק הלימוד בידיעות האמתיות הכוללות שכדאי להכילן על כל פרט בפועל תותקן מטלה מתאימה בהחלט כשלצידה וגם האושר. החברה שלך יוכל להתקשר ולתרגל כל מה שעוסק בכל מקום מסוג זה. במדע, בתורות רוחניות למיניהן, איפה אנחנו מכיר שמתעסקים בו בפיצוח תגלית הבריאה ותכליתה ובדרך שהאדם חיוני להתנהל לנוכח המסקנות אלו. תאיץ ביקורת, תשווה דגשים, תקשה קושיות, נוני כמו כן תקשיב בסבלנות. או בדירות מיד הזמנת ליהדות, וכנראה שכבר הזמנת, אתה תוכל להוסיף למאמר הבא, שיעסוק יותר יסודית בהגדרת הסיבה, על פי ההקדמות שקיבלנו מהמורים הממשיים.

g