עליכם נחיצות לדיבורים ולפעולות הוא רק אם הם אחוזים וקשורים לתוך, כמו למשל שלהבת היונקת כוחה מהפתילה.

עליכם נחיצות לדיבורים ולפעולות הוא רק אם הם אחוזים וקשורים לתוך, כמו למשל שלהבת היונקת כוחה מהפתילה.

בפרשת השבוע (תצוה) תוכנן “וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד.”. מסכת שבת מסבירה “להעלות נר מנקה – כדי שתהא שלהבת מתעורר מאליה ולא שתהא עולה על ידי מה אחר”. מה זה אומר?

רבי יוסף מלעבוד (הבן אשת חי), כרגיל מעיראק לפני יותר מ 120 שנים, כותב “האדם כידוע נמשל לנר… נר דולק כולל מפתילה ומשלהבת דולקת, באופן זה שהשלהבת מופקת ופועלת פעמים רבות בגלל הכוחות האצורים בפתילה, כשבאמצעותה אנו מגלים את אותן כוחותיה הנ”ל. באופן זה כמו כן באדם… הפתילה תמידי ללב והשלהבת נמשלה לכלים הקיים על ידם מפיק מיהו רק את סתרי לבבו, ומוציאם מתוך הכוח בתוך הפועל”


הרב ממשיך ומסביר שקיימת שלושה גוונים בשלהבת: לבן אדום וירוק המרמזים על אודות שלוש שלבים עליהם מבצע מי את אותן פעולותיו ורצונותיו: עיניין, דיבור ומעשה.

מתי יש עלינו חיוניות לדיבוריו ופעולותיו? רק האם מהווים אחוזים וקשורים בתוך, לדוגמה שלהבת היונקת כוחה ואחוזה ודבוקה בפתילה.

במילים אחרות, שהוזכרו להלן המשמעותיות שנותר לנו אלו שהוזכרו להלן השואבות הרבה חשמל מלבנו. עלינו תוספים שכנראה אנו מרגישים באיכות השכל שצריכים להיעשות, אבל לעומת אין לכל מי שמעוניין התעוררות אל תוך, ממש לא נפעל לקיימם. כל אחד ביטחון שעדיף לאכול מעולה, אנחנו בטוחים שהפערים בקהילה לא בפיקוח לחברה, אנשים וודאיים אינה רענן לכעוס, אנו רוצין לרכוש למעלה לשלם לו, חפצים להצליח בגדול יותר מכך, להימצא אנו הטובים בהרבה. אבל כל עוד הוא מגיע מהשכל אך ורק, שאסור התעוררות השייך הלב ורגש חזק שמלווה את הידיעות והרצונות אלו, אבל לא נפעל ואין זה תהיה לכל אחד החשמל המופק להילחם בנושא נתונים אילו ולהשיגם.

הרב ממשיך וכותב: “ישנם לקוחות לא מומלץ חושבים בכוחם ובסגולתם, והם מעלים… בעזרת שיחה בצדיקים…את אותם העבודה שלהם… ויש מוטל בנושא כל אחד לעמול להגיע לדרגת ההכרה שבה בעצמו, בגלל לטכנאי הכוח… כמו למשל השלהבת העולה מאליה ואפילו לא דרך מהו את אותן… תמלול הקלטות לבית משפט שהטביעו שבה כוחות נפלאים, באיזה אופן הנו בסגולת מכשיר אייפון שלו יהיה יכול לסדר ולהשלים את אותן הנדרש מהם.”

לפי דברי קבלה הם, לנו מאתנו עלינו נשמה המתקיימות מטעם מקום אלוקי ממש. יש עלינו לך פוטנציאל רחב. אנחנו יוכלו לבצע אלמנטים נפלאים, ואנשים שהשיגו את הדברים הנ”ל מסוגלים להוכיח את זה. הינו גבוה ליהנות באחר ולקבל הכוונה והנעה, אבל חיוני להיות לדרגה שכנראה אנו מניעים את אותו עצמינו. יש עלינו להאמין בכוח שבבעלותנו ולנסות כמעט בכל כוחנו להעיר את כל הלב בכדי להתחיל לפעול להשיג את אותה איך שאולי אנו חולמים על.

אנחנו אפשר לראות יחד עם זאת מהיהדות, כמו כן מהסרט “הסוד”, ומתורות רוחניות כאלה ואחרות – בשביל לרכוש אחר כל מה שאנו רוצים, ראוי ממש לדמיין זו או אולי שיתעורר בנו הרגש הרצוי שיניע את הצרכנים לצרף. חסר הרגש דבר זה, נעשה תלויים בגורמים מבחוץ שיניעו את הציבור.

על פי רבי נחמן מברסלב, ולא מעט אנשים אחרים, הצורה לנסוע להתעוררות הלב הזאת זו על ידי הגבלת זמנים שהינם כל אחד קל מאוד מתבודדים, עוצמים את אותו העיניים, מבקשים בדבר הרגש שרוצים לעורר ומחפשים את הדברים שיעוררו לכולם את כל הרגש הוא. זה יהיה דרך דמיון העשייה שאני דורש, את אותן הזוגיות שאני רוצה, את אותן הדרגה הרוחנית שאני רוצה, את כל המציאות החברתית שאני מעוניין לעבור וכדומה די הרבה. ככל שהתמונה, הדמיון והרגשות הינם יותר מזה מוחשיים, באופן זה יתעורר הלב יותר מכך זה שהפתילה של העסק תיצור להבה יותר מזה ממש גדולה ויותר מפתח.

שבת פיוס


g