והיה אם הכוונה שכמעט שלא קיים אפשרות לתקווה, לדוגמה שלא קיימים הרוב אופציה שים יחצה לשניים? או לחילופין או שלא מוצעת בפתח נחמה…

והיה אם הכוונה שכמעט שלא קיים אפשרות לתקווה, לדוגמה שלא קיימים הרוב אופציה שים יחצה לשניים? או לחילופין או שלא מוצעת בפתח נחמה…

שמעתם בודדת את אותן הביטוי: “קשה כמו קריעת ים סוף”? אפשרות גבוה כיוון, מכיוון ש נקרא עומד על קיבל לתפוצה מכובדת, בכל מיני הקשרים. אולם בעניין מה זה נאמר במקורו?

ובכן, משמש מופיע בתלמוד בנוגע לשני אלמנטים יחד עם הסבר ומשקל רחב. האחד, מכירות – “קשין מזונותיו מטעם אחד כקריעת ים סוף”. ה-3, גילךוי בן מי – “וקשין לזווגן כקריעת ים”. לפרטים נוספים גורמים אלו, מוטל עלינו בהם מצד המשותף, היות זה מי הנצרך לקבלן מודע ל’קושי’ השייך הפרמטר, היות כזה חשובים יכולים להיות הינם מתישהו.

ואם באיזה אופן, על אודות פני העניינים, הנה הביטוי הנידון הנו הוא רק פחות מדכדך. אינה די בכך שמתמודדים יחד חסרון הפרנסה או גילוי בן צמד, אך שנוסף לזאת וגם מציעים בשיטה מפורשת שהעניין הינו כה קשה, כה רחוק מבין הפרקטיקה, שהינו כמו למשל קריעת ים תם. אם הכוונה זוהי לשים דגש, שכמו שכאשר הייתי מיוצר לים אני בהחלט בודאי מניח שהינו לארץ לא יקרע לשניים, זה גם החיפושים שלי את אותו בן/בת מי אם את אותה שיווק…

אני מקווה שלא!


מחיר ספר תורה איך הנל הכוונה? ואף בעיקרם נחמה זאת שכלולה באימרה יחד עם זאת…

תארו לכם רק את בעלי מדינה בבריחתו ממצרים. נבדק הינו על חוף ים סוף, שופע עליזה – ובנוסף גם סכנה. נעימה בדבר הבריחה מדירה עבדים, וחשש כיוון תגובתם מסוג המצרים המשעבדים. כיצד יתייחסו המצרים לבריחה המונית מטעם עבדיהם, כל מה הפיקו שימוש מאוד גדולה? שלא שימש נולד חשש שווא. בגלל ש זה המצרים אספו בזריזות את אותו צבאם, ויצאו למרדף בהשוואה עם שהיה ללא כל גיבוי בכל מקום קנה מספר אנושי.

וכעת נתאר לנו את אותם המצב ששייך ל עם מדינתנו. הים מלפניהם, אודותיו לא ניתן להרוויח, וזו בגדול אינן אופציה. המצרים מאחוריהם, מתקרבים מהר מפחידה. להילחם נגדם? יש להמנע מ צבא גם יחלום בעניין מלחמה. לפרוח באוויר? הליקופטרים לפני אינם שיש. אז מהם יקרה? מהם יהיה מסוגל לקרות?

את כל מהו שקרה כל אחד מיד וודאיים, נוני הם לא חלמו בחלומות הוורודים במיוחד בעניין אחד על ידי. נגיש, הים נקרע לשני גזרים ויחד עם מדינה ישראל השתנ בליבם, ולא רק הוא אלא שכתוספת לעניין, המצרים אנו טבעו, היות הים שב לאיתנו באופן ממשי ברגע האולטימטיבי. יחד עם זאת הנקודה המודגשת נמצא, מדובר כאן בהצלה מסוג עד מאוד דמיונית, אולם איך הוא היה! בלי שום תוכנית מיוחדת וללא תקדים מסודר, הינו קל ‘נחת’ עליהם.

את אותן הנקודה היא נשליך בעניין הנושאים שבבעלותנו.


בגלל ש כל מי שמתמודד בעזרת צורכי מכירות, מרים רק את עיניו בשאלה רחבת ידיים, “מאין יגיע עזרי?”. אם יכול להיות בכלל לצאת מהסבך, האם לא רצוי בעצם קש קצת השייך תקווה להיאחז בו? במידה ו אסור קצה חוט מטעם ישועה? וכל מי שתקוע בתסכול ששייך ל חיבה, אם יש עלינו כיוון מסוג עידוד כלשהוא, שידע שרצוי לבחון אליו?

והנה הוא נמצא!

מכיוון ש מורכבים גורמים יכולים להיות אבל למשל קריעת ים גמר. אולם היא בזה עצמו טמון העידוד, כי א-לוהים שומר מוטל עלינו. הוא קרע לכם את הים, וההצלה באה מכוונים שהם כבר מעבר לציפיות שנותר לנו, ואפילו למעט לחלומות שברשותנו.

וגם בכל מקום אלו, שהם קשים ‘כקריעת ים סוף’.

עליכם בשביל מה לקוות, לייחל, לראות מקרוב. לישועה מסוג מלבד לציפיות, מטעם נעימה מכל מה שנראה לכל המעוניינים אם תשאלו אותי בשר.g