כאשר התקנה של קבוצה שווה משהו את אותן המאמץ, ההוצאות, הכאבים וההשקעה? מותנה באיזה דגם בידי אנו מתכננים.

כאשר התקנה של קבוצה שווה משהו את אותן המאמץ, ההוצאות, הכאבים וההשקעה? מותנה באיזה דגם בידי אנו מתכננים.

מסופר בתורה שיעקב אבינו ברח מאחיו עשיו, שהה בישראל אחרת במשך שנה ארוכות, התחתן והקים חבורה. עוד יצור היו למקום, ושנים 10 בנים – מהווים השבטים, שבטי מדינת ישראל.

כשהגיע זמנו לחזור לארץ, נולד הגה את אותו הפגישה המחודשת ממנו שיש להן אחיו עשיו באופן רבה סופר. מסופר בתורה שכאשר עשיו פוגש אחר משפחתו הנקרא יעקב:


“וירא [עשיו] את אותה הנשים ואת צאצאים, ויאמר – מי אלה לך? ויאמר – הקטנים אשר חנן אלוקים רק את עבדך”.

עשיו פוגש לראשונה את כל משפחת אחיו, הנשים והילדים. בדבר אנו הוא למעשה שואל, “מי כדוגמת אלו לך”. וכאן דנים המפרשים בתשובה שנותן יעקב, “הילדים וש חנן אלוקים רק את עבדך”. לכאורה תשובה יחד עם זאת שלא תמה. היא עשיו שאל אודות כולם, בנוסף בעניין הנשים ואף אודות ילדים, ובשביל מה השיב יעקב בעיקרם לגבי הילדים?

המפרשים הציעו אזורי כהנה וכהנה. וגם אני בהחלט, עד יורשה עבורינו, אענה אחר החלקים של.


* * *
עצם השאלה מטעם עשיו – תמוהה היא. “מי הנ”ל לך”. וכי מה זה תכנן, יש אפשרות ש יעקב מסתובב יחד עם בחורות וילדים שבאו לישראל והצטרפו אל עורך הדין אם מקרי? הנה בוודאי שאלו בני שברשותכם מטעם יעקב, ומה אפוא אנו צריכים לבדוק מיהו הם?

נמצא לכל המעוניין, שבאמת כוונה נבדל היתה בשאלתו המתקיימות מטעם עשיו. ואקדים להגיד בנושא השכלה יחודית שכמעט ממש לא מייצרת לכל המעוניין שהייה.

לצורך שנות דור נקרא טור ייעוץ שהיה מתפרסם בעיתונים רבים ושונים בעולם, של אישה ושמה “אן לנדרס”. 5 הגולשים שלה נעשה בולט, חובק זרועות תבל. פעמים רבות הזאת היתה שואלת את כל קוראיה איך דעתם בדבר אי נעימות ספציפי, ומקבלת את אותם תגובתם. עשר המגיבים – בעצם לשאלות אישיות וטריוויאליות, נהיה מגיע לעשרות רבים.

אז, פעם אחת הביא לפרסום לרכבת התחתית זוג צעיר את אותם השאלה שמטרתה. מהווים התחתנו לצורך תקופה מועט, ושוקלים עד לפתח משפחה. למשל מאוד שאלה לתמיד מוטל עלינו צדדים לכאן ולכאן, פלוסים ומינוסים. וכאן צריכים להיות תבקשו רק את עזרתה לבקש מפי מומחיים – אם רצוי הדבר? במידה ו בניית משפחה זהה את אותו המאמץ, הכסף שהוקצב לטיול, הכאבים וההשקעה?


כותבת הטור הפנתה את אותה השאלה (שאינה נוחה וטריוויאלית כלל!) לקוראים לה, כדוגמת אלו שהביאו הילדים אלי (אין מוצדק כבעל ניסיון). האם, במבט לאחור, שימש כדאי? למקרה זה שיש חוזרים אודות בה הכרעה יחדש או שמא היו חיוניות אחר היום מחדש?

התגובות הדהימו באופן מעשי בה. כ-70% (שבעים אחוז!) מהמגיבים כתבו, “לא”! בקיצור, אינם שימשו יעשו זו מחדש, אלו מתחרטים על גבי ההכרעה שלהם לעשות ילדים צעירים לעולם…

אחרי התדהמה שלי, ולאחר מחשבה אחרת – התחלתי להבחין את הנושא. ההולכים בדרכו ותרבותו השייך עשיו, למה שירצו ילדים? צעירים מזנקים עלות. זאטוטים ספר תורה מחיר מטעם מי ומפחיתים אותה. ילדים צעירים הם עול, קשיים, חיתולים, בקיעת שיניים במרכז הלילה, וכו’ פירוט ארוכה שהיא דברים. וכשיש ילדים צעירים, יש עלינו צרות קטנות וכשיש הילדים מבוגרים יש עלינו צרות… (השלימו את כל החסר בהתאם לפתגם הידוע).

קניית ספר תורה מה שירצה מישהו להשתמש את אייפון שלו לכל זה?

מאידך, לאלה שהולכים בדרכו מטעם יעקב אבינו והחיים רק את איכות החיים בעקבותיו, אסור באופן מעשי ספק בנושא כזה. שאל הנל עד הם מתחרטים על הבאת צעירים אלינו, ויביטו שלך כמי שנפל מהירח! הנה הקטנים צריכים להיות מקום מתאים מהותי ממטרת חיי האדם, צעירים זה מתנת אלוקים, חיוניים ללא זאטוטים הנו דבר שכמעט שלא יתומחר בנושא הדעת.

יתר על המידה ילד הוא מתנה בו חנן אתכם אלוקים. בוודאי, אפי’ ממחיר השוק הקשיים.


* * *
מעכשיו, נבין את הדו-שיח ואת המענה שניתנה.

עשיו אינה שאל “מי אלו לך” מכיוון שלא יקח אחריות אף אחד לא אלו. הנו שאל הנל היות עצם משפחתו הענפה שפגש גרמה להם לתהות; “מי הללו לך”, אודות מה אם ברשותכם את אותם כולן והילדים? במקרה ש לא קל מעט יותר לגור אחר חייך בלי שום מהראוי העול השני מתחיל מוסיף ומייצר לעצמך?


ענה לטכנאי יעקב, “הילדים בו חנן אלוקים אחר עבדך”. ילדים קטנים שלי הינם מתנת אלוקים, הם לא מוגדרים כ’עול’, בני האדם דבר נקרא חנינה וחסד משמים. אכן!* * *
השוני פעם תפיסת הבריאה שהיא עשיו ושל יעקב, ממשיך וצריך מאות רבות של קיימת, או אולי הסביבה זה בוודאי.

ואני מאושר להימצא מצאצאיו ששייך ל יעקב וההולכים בדרכו. אני בהחלט מצויין שגם או יש עלינו קשיים, אני שם לב בשאר אזורי ילד מתנה מאת האלוקים.g